Kies / Choose / Choisi / Wählen Sie

 Nederlands   English   Francais   Deutsch


 

Restaurant en Allergie


Voorgerecht 1/4 :

Beleid
Inkoop van grondstoffen
Opslag van grondstoffen
Voorlichting & Training Personeel

[HOME]
1.
Beleid (2) en wat meer?
2.
Welke maatregelen?
2.1
Vervolg maatregelen?
2.1.1 Gast Perspectief
2.1.2. Restaurant Perspectief
3.
Inventarisatie (1)?
4.
Inventarisatie (2)?
[voorgerecht 1]                                                                 [voorgerecht 2]
 

1. Hoewel "Beleid" niet lijkt bij te dragen aan het serveren van een heerlijke maaltijd en een fijne avond uit, is het toch onderdeel van de bedrijfsvoering. Meestal ongeschreven heeft een eigenaar of de leiding van een restaurant toch al een bepaald beleid over hoe het restaurant of het cateringbedrijf gerund moet worden. 

Als we hier praten over het gedocumenteerde beleid, dan moet u ook niet denken aan dikke boeken waarin exact beschreven staat wat u wil bereiken en hoe u dat denkt te bereiken. Dat is leuk voor grote bedrijven die moeten voldoen aan allerlei kwaliteitseisen die afnemers van hen eisen, maar niet echt noodzakelijk voor een restaurant. Of misschien toch wel?

Waar het in essentie om gaat is dat uw gasten weten waar ze op kunnen rekenen en wat ze kunnen verwachten.
Als u dit kunt ondersteunen door aan te geven hoe u omgaat met bepaalde zaken dan is dit zinvol en behulpzaam voor uw gasten. Zeker waar het gasten met bepaalde dieet aanpassingen betreft, zoals bij voedselallergie.
Het is dan op voorhand duidelijk dat zij hier gerespecteerd en gewild zijn en een zo veilig mogelijke maaltijd kunnen nuttigen.

[voorbeeld van een beleid]

2. In het beleid geeft u ook aan hoe u omgaat met training en educatie van het personeel. Op deze website gaan we niet in op de opleiding die het diverse personeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten, daar zijn diverse horeca opleidingen voor. Waar we wel op ingaan is het aspect van allergie en allergenen beheersing wat juist niet in de opleidingsprogramma's zit.

3. Verder geeft u aan op welke wijze u uw beleid controleert en hoe u er op toeziet dat de gestelde maatregelen worden nageleefd.

4. Mocht er blijken dat er tekortkomingen zijn (geconstateerd) dan is het van belang dat deze verholpen worden (correctieve maatregelen). De manier waarop dit moet gebeuren is uiteraard afhankelijk van de tekortkoming, maar binnen welk tijdsbestek dit gebeurt, na constatering, hoort ook opgenomen te worden binnen het beleid.

[voorgerecht 1]                                                                [voorgerecht 2]


Home        Contact         FAQ        Sitemap

© 2008 Nederlands Anafylaxis Netwerk. All rights reserved