Informatie over Melk allergenen. www.restaurantenallergie.nl ę NAN 2008 Allergie

Melk
 

Het hoofdstuk over melk werd voorbereid door Arne H, Odense Denemarken en bewerkt naar het Nederlands door het NAN

In de meeste culturen is de meest gebruikte melk afkomstig van de koe. Daarom wanneer we spreken over melkallergie, dan bedoelen wij in het algemeen een koemelkallergie.
Dit betekent niet dat de melk van andere dieren zoals geit of schapen geen allergie veroorzaakt!

De ongunstige reacties op de melk van de koe kunnen door verschillende mechanismen worden verklaard. Op deze plaats behandelen we slechts de meest voorkomende ongunstige reactie, de zogenaamd type I -allergische reactie, de IgE-gemedieŰrde reactie. IgE (Immunoglobuline E) is het allergieantilichaam. Andere ongunstige reacties door melk zijn geclassificeerd als melkovergevoeligheid van de koe en omvatten reacties zoals lactoseonverdraagzaamheid (lactose-intolerantie) toe te schrijven aan lactasedeficiŰntie,  farmacologische reacties en sommige niet gedefinieerde reacties.

De allergie voor melk wordt veroorzaakt door prote´nen (eiwitten). De melk bevat 30-35% prote´ne per liter. De prote´nen in melk kunnen worden verdeeld in zogenaamde case´ne (80%) en een groep prote´nen: de weiprote´nen (20%). De bŔta-lactoglobuline, de alfa--lactalbumine, de proteose-peptonen en het serumalbumine en immunoglobuline van bloedprote´nen behoren tot de weiprote´nen. De case´ne en de bŔta-lactoglobuline worden beschouwd als belangrijkste allergenen in melk.

Symptomen

Atopic dermatitis
De meerderheid van de melkallergische kinderen vertoont twee of meer soorten klachten (symptomen) in minstens twee verschillende organen aan. Ongeveer 50-70% heeft huidsymptomen (atopic dermatitis, urticaria of neteluitbarsting), 50-60% heeft klachten van de maag/de darm (braken, diarree, constipatie, buikpijn) en ongeveer 20-30% symptomen van de luchtwegen (hooikoorts - zoals symptomen van de neus en de ogen, en terugkomende piepende ademhaling (wheezing) hebben. De systemische symptomen zoals anafylactische schok kunnen bij maximaal 10% van de patiŰnten voorkomen.
Bij koemelkallergische zuigelingen die uitsluitend met de borst gevoed zijn is ernstige atopisch dermatitisch het meest voorkomende symptoom.

Urticaria
De symptomen kunnen binnen een paar minuten tot een uur na melkblootstelling voorkomen. Deze reacties worden directe reacties genoemd. De reacties die na 1 uur voorkomen worden vertraagde reacties genoemd. In sommige gevallen komen de symptomen pas na dagen voor. Deze zogenaamde late reacties zijn gewoonlijk beperkt tot atopisch eczeem en gastro-intestinele wanorde (maag-darm klachten) zoals constipatie (verstopping).

Verwant voedsel (kruisreacties)
In het algemeen, zullen personen met koemelkallergie geen melk van andere dieren zoals de geitenmelk of schapenmelk tolereren. Dit kan door de aanwezigheid van de allergie veroorzakende prote´nen, zoals case´ne of BŔta-lactoglobuline worden verklaard.  Deze zijn van verschillende zuiveldieren gelijkaardig zijn. De allergische reacties op andere melksoorten die op dergelijke gelijkenis worden gebaseerd worden kruisreacties genoemd. Een persoon die voor melkprote´nen van ÚÚn zoogdier gevoelig is gemaakt kan dan op de prote´nen in de melk van een ander zoogdier reageren, zelfs als het de eerste keer is die bepaalde melksoort gebruikt wordt.

De bloedprote´nen die in de melk van de koe zitten zijn ook aanwezig in vlees (rundvlees). Deze prote´nen zijn niet de belangrijkste allergenen van melk, maar voor rond 10% van melk allergische patiŰnten, gaat de koemelkallergie samen met allergie voor rundvlees. Sommigen van hen kunnen goed gekookt rundvlees tolereren.

Bij zuigelingen, die borstvoeding hebben gehad, zijn er klinische reacties op koemelk gemeld, maar deze zijn verwant aan de aanwezigheid van de melkprote´nen van de koe in menselijke melk. De bŔta-lactoglobuline van de koemelkprote´ne is ontdekt in de moedermelk bij 95% van borstvoedende vrouwen.

Wie, wanneer, hoe lang en hoe vaak?
De symptomen suggestief voor een koemelkallergie kunnen in rond 5-15% van zuigelingen worden gezien, maar de diagnose kan slechts in ongeveer 2-3% worden bevestigd - de vijfvoudige overschatting wordt verklaard door lactoseonverdraagzaamheid. De onverdraagzaamheid van de lactose wordt veroorzaakt door een tekort in de spijsvertering van lactose en veroorzaakt darmklachten die met koemelkallergie kan worden verward. De geografische verschillen in de frequentie van melkallergie worden be´nvloed door eetgewoonten, in het bijzonder de timing van de introductie van opvolgmelk op basis van koemelk. De meeste zuigelingen ontwikkelen symptomen vˇˇr de leeftijd van ÚÚn maand, vaak binnen ÚÚn week na inname van de op koemelk gebaseerde formule. Het begin van de ziekte na 12 maanden is zeldzaam. De prognose voor het overgroeien is goed met een verminderingsgetal rond 45-50% bij ÚÚn jaar, 60-75% bij twee jaar, en 85-90% bij drie jaar. Rond 50% van alle kinderen met melkallergie ontwikkelen ook allergieŰn aan ander voedsel. Bovendien kan de melkallergie als risicofactor voor de ontwikkeling van inhalatieallergieŰn zoals hooikoorts of astma worden gezien. Rond 50-80% van melk allergische zuigelingen ontwikkelt inhalatieallergieŰn vˇˇr de puberteit, in het bijzonder wanneer hun familie een geschiedenis van allergische ziekten heeft.

Hoeveel is teveel?
De laagste dosis die melkprote´ne die een allergische reactie tijdens uitlokkingonderzoek (provocatie test) heeft veroorzaakt zit tussen 0,6 mg tot aan 180 mg. We spreken hier dus over soms nog minder dan ÚÚn druppel!

Diagnose
Het is niet altijd mogelijk om tussen IgE-gemedieerde koemelkallergie en koemelk overgevoeligheid op basis van waargenomen of gemelde klinische symptomen onderscheid te maken. De verdere duidelijkheid voor IgE-gemedieerde koemelkallergie kan uit de huidpriktesten en uit serum IgE testen worden verkregen. De aanwezigheid van een positieve test van de huidprik of van melk eiwit-specifiek IgE-antilichaam in serum is indicatief voor de sensibilisatie van IgE-gemedieerde koemelkallergie, maar beide tests kunnen vals-positief of vals-negatief zijn. Daarom moet een definitieve diagnose op strikte, duidelijk omlijnde verwijdering en herintroductieprotocollen of op de gecontroleerde procedures van de melkprovocatie worden gebaseerd. Melkallergie wordt bevestigd als de symptomen na verwijdering verdwijnen en op herintroductie weer verschijnen.

Aangezien de meeste kinderen met koemelkallergie dit in eerste jaar overgroeien, worden de herhaling van het klinische en immunologische onderzoek geadviseerd met intervallen van 6-12 maanden tot 3 jaar oud en daar na met intervallen van 1-2 jaar tot een eventuele tolerantie zich heeft ontwikkeld.

Waar vind ik melk?
In vele landen, zijn de koemelkprote´nen in de koemelkformule de eerste lichaamsvreemde prote´nen die als vervanging voor menselijke moedermelk worden gegeven.
Later worden een verscheidenheid van commerciŰle zuivelproducten gebruikt door kinderen en volwassenen, b.v. verschillende vormen van melk, yoghurts, kazen, en boter.

De koemelkprote´nen zitten ook in een grote verscheidenheid van samengestelde producten zoals:
gebakjes, koekjes, suikergoed, sausen, zoute koekjes, pretzels, pizza's, worsten, soepen, koude en hete dranken, puddingen, roomijs, brood, graangewassen, deegwaren en vitamine en minerale tabletten.

De productie van zuivelproducten en samen gestelde producten impliceert vaak een hitte behandeling. De lage thermische behandeling zoals pasteurisatie bij 75 ░C voor 15 seconden verzekert de bacteriologische veiligheid van melk. Het veroorzaakt geen significante vermindering van allergeniciteit.

De sterke thermische behandeling (121 ░C  voor 20 minuten) vernietigt grotendeels
allergeniciteit van de weiprote´nen, maar het vermindert slechts een deel van de case´ne.
Allergeniciteit van melkprote´nen wordt niet aangetast door homogenisatie.

Daarom zullen verwerkte zuivelproducten en samengestelde producten met melk of melk-afgeleide prote´ne als ingrediŰnt melkallergenen bevatten. Volgens recentste regelgeving van de Europese Unie, moeten alle producten die melk of melk-afgeleide ingrediŰnten bevatten duidelijk als dusdanig worden geŰtiketteerd.

Oneetbare producten
De prote´nen van melk worden vaak gebruikt als ingrediŰnten in schoonheidsmiddelen en geneesmiddelen. Deze producten kunnen ook allergische reacties in melkallergische patiŰnten veroorzaken.

Vermijden
Er is geen behandeling voor melkallergie. Het volledige vermijden van de koemelkprote´ne is de enige optie. In de kleutertijd kan een goedgekeurde hypo-allergene formule, d.w.z. een uitgebreide gehydrolyseerde formule, nodig zijn. De hydrolyse degradeert melkprote´nen in kleine fragmenten die hun allergeniciteit verliezen. In zeldzame gevallen kan een aminoformule op basis van zuren worden vereist. De prote´nen zijn ketenen van aminozuren, hun bouwstenen. De hydrolyse produceert kleinere ketenen van aminozuren. De op aminozuur gebaseerde formules bevatten slechts deze enige bouwstenen. Soms worden de gedeeltelijk gehydrolyseerde formules niet getolereerd wegens te hoge overblijvende allergeniciteit. Bij oudere kinderen kan sojamelk of op sojamelk gebaseerde formule worden getolereerd, hoewel je goed moet onthouden dat sommige voedselallergische kinderen ook voor soja allergisch kunnen worden. Het is bijzonder moeilijk voor families om koemelk te vermijden en het advies en begeleiding van een klinische diŰtist is vaak nodig om een adequaat dieet te verzekeren. Sommigen koemelkallergische personen kunnen zeer gevoelig zijn voor uiterst kleine sporen van "verborgen" koemelkprote´nen in commercieel voedsel en zullen moeten zoeken naar ingrediŰnten zoals case´ne, weiprote´ne, en bŔta-lactoglobuline zoeken. Volgens de recentste EU- etiketteringrichtlijn (2003/89/EG) en de lijst van de Commissie van Codex Alimentarius moet de koemelk-afgeleide prote´ne in commercieel voedsel worden geŰtiketteerd.

ę 2008 www.anafylaxis.nl
Disclaimer. Deze informatie is aanvullend op de informatie die door uw arts zal worden gegeven. Als u denkt dat u voedselallergie hebt, ga naar uw huisarts voor een consult of laat u verwijzen naar een specialist, die bekend en ervaring heeft in allergieŰn.
Wij waarderen het werk dat door de deelnemers van het InformAll- project is gedaan ten zeerste. Deze uitlegsamenvattingen zijn een resultaat hiervan.
Nederlands Anafylaxis Netwerk. Januari 2008