Allergie Allergie

Hazelnoot
 

Het hoofdstuk over hazelnoot werd voorbereid door Kirsten Beyer, Berlijn, Duitsland en bewerkt naar het Nederlands door het NAN

Hazelnoten (Corylus avellana) geven van de noten de meeste allergische reacties. Zij worden geconsumeerd na bewerking waarbij de harde schil verwijderd is en de pitten worden verkocht aan suikergoedmakers, bakkers en andere voedselbewerkers. Hazelnoten kunnen in vele voedingsmiddelen met inbegrip van koekjes, cakes, gebakjes, chocolade, banketbakkerijproducten, roomijs, ontbijtgraangewassen, en brood worden gevonden. Bovendien kan de hazelnootolie een bedreiging voor patiŽnten met hazelnootallergie, afhankelijk van de methode vormen van verwerking met olie ondergaan minder verwerking bij lagere temperatuur een allergie meer veroorzakend die wordt geneigd om te zijn.

Symptomen en verwante allergenen
De allergie voor hazelnoot wordt vaak gevonden in patiŽnten met hooikoorts (Allergische Rhinoconjunctivitis) en de allergie van het boomstuifmeel. Deze patiŽnten krijgen gewoonlijk jeuk, zwellingen, brandend gevoel in mond en keel na de inname van hazelnoten of producten die hazelnoot bevatten. Dit zogenaamde "orale allergiesyndroom" of voedsel / stuifmeel allergie worden veroorzaakt door kruisreactiviteit tussen de allergenen van het boomstuifmeel, vooral berk, els en hazelaarstuifmeel, en hazelnootproteÔnen. Naast het "mondelinge allergiesyndroom" worden ernstige allergische reacties op hazelnoten gemeld bij patiŽnten zonder relatie met een allergie voor boomstuifmeel. Deze patiŽnten tonen bulten (urticaria), gewoonlijk zwellen van lippen en gezicht (angioedema), ademhalingmoeilijkheden (astma of zwellen van de keel), braken, diarree en/of anafylactische schok.

Hoeveel is teveel?
In ťťn studie die dubbele blinde, placebo-gecontroleerde voedselprovocaties gebruiken, was de laagste dosis die symptomen in hazelnoot allergische patiŽnten veroorzaakte 1 mg hazelnootproteÔne. Na een dosis tussen 30 tot 100 mg hazelnootproteÔne, hadden alle patiŽnten een allergische reactie ontwikkeld. De meeste patiŽnten in deze studie leden aan op stuifmeel betrekking hebbende voedselallergie. Geen gegevens worden gemeld over de gevoeligheid (drempeldosering) voor patiŽnten met ernstige allergische reacties met stabiele op niet-stuifmeel betrekking hebbende hazelnootallergenen. De minimum dosis dat klachten zou veroorzaken zou in deze groep verschillend kunnen zijn en zou nog lager kunnen zijn. In het algemeen, evenaren de waargenomen drempelniveaus dosissen de verborgen hazelnootallergenen in sommige voedingsmiddelen. Daarom is een nauwkeurige uitleg noodzakelijk om onbekende blootstelling te voorkomen. Er zijn methodes ontwikkeld voor gebruik in de voedselindustrie voor de opsporing van < 10 deel-per-miljoen (milligrammen per kilogram) van hazelnootproteÔne. Echter, het gebruik van dergelijke tests is nog geen routine.

Lang wie, wanneer hoe, en hoe vaak?
Hazelnootallergie is vrij algemeen in Europa en de Verenigde Staten; nochtans, er bestaan niet veel studies naar het voorkomen. De frequentie en type van hazelnootallergische reactie schijnen geografisch afhankelijk te zijn van o.a. de aanwezigheid van de berk, els of hazelaarbomen. Kruisreactiviteit tussen boomstuifmeel en nootallergenen kan een belangrijke oorzaak van hazelnootallergie zijn. In een epidemiologische studie van voedselallergie bij volwassenen die in Duitsland werd uitgevoerd blijkt het percentage hazelnootallergische patiŽnten 5%, te zijn Voorts reageerde ongeveer 18% van de bestudeerde bevolking op hazelnoot bij huidpriktesten. Een sterke relatie werd waargenomen voor hazelnootgevoelige personen, van wie 94% ook op berkstuifmeel reageerde. In tegenstelling tot, in een willekeurig digitaal telefoononderzoek uitgevoerd in 2002 in de Verenigde Staten, waarbij notenallergie bij slechts 0,4% en voor allebei, pinda en noot allergie bij 0,2% in het algemeen voorkwam. Ongeveer 1/3 van deze nootallergische personen krijgen allergische reacties op hazelnoten. Allergische reacties op hazelnoot kunnen zich op om het even welke tijd ontwikkelen; nochtans, schijnt het ook van het type symptomen af te hangen.  De leeftijd van begin van "orale allergiesyndroom" is na de kleutertijd maar vaak voor de schoolleeftijd en ook in die tijd zal zich allergische hooikoorts ontwikkelen. De systemische hazelnootallergie kan zich reeds in kleutertijd ontwikkelen. Een nauwe relatie met andere voedselallergieŽn, vooral pinda-allergie, wordt gesuggereerd. Pinda-allergie en notenallergie  worden niet vaak ontgroeid en het voedsel kan ernstige symptomen en zelfs de dood veroorzaken

Diagnose
Voor de meeste patiŽnten met veronderstelde hazelnootallergie, geven de momenteel gebruikte testen, zoals bloedonderzoek of de huidpriktesten geen duidelijke diagnose.
Slechts voor hoogst reactieve patiŽnten met hoge niveaus van nootspecifiek IgE of grote reacties van de huidtest kan men voorspellen dat ongeveer 95% van deze patiŽnten klinische reacties op inname van noten zal hebben. De meeste resultaten van allergietesten, echter, zullen in een grijs gebied onder deze waarden liggen. Deze patiŽnten kunnen voor het geteste voedsel allergisch zijn of ze kunnen het verdragen. Voorts is de samenstelling van commerciŽle testmiddelen voor de huidpriktest voor de diagnose van hazelnootallergie erg veranderlijk. Deze tekortkomingen in normalisatie en kwaliteitscontrole kunnen een vals-negatieve diagnose bij mensen geven waarbij een potentieel risico ontstaat voor het veroorzaken van ernstige reacties op hazelnoten. Daarom is de gouden standaard altijd nog de orale voedsel provocatie, het best op een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde manier. De recepten voor de provocaties van het hazelnootvoedsel zijn ontwikkeld en bevestigd.

Vermijden
PatiŽnten met gediagnosticeerde hazelnootallergie, vooral die met systemische reacties, zouden hazelnoten en hazelnoot producten volledig moeten vermijden. Momenteel, worden patiŽnten die allergisch zijn voor pinda's geadviseerd om alle noten, met inbegrip van hazelnoten te vermijden. Voorts wordt het vermijden van alle noten algemeen geadviseerd bij patiŽnten die allergisch zijn voor om het even welke noot. Of deze aanbevelingen nuttig zijn kan worden besproken. De vermijding van alle noten is zeer moeilijk en heeft een grote invloed op de levensstijl. Bovendien zijn noten een belangrijke bron van proteÔne. Men heeft onlangs gerapporteerd dat 55% van patiŽnten die allergisch zijn voor ťťn noot een andere nootsoort kon tolereren. Daarom zou de klinische relevantie van hazelnootallergie moeten worden bewezen alvorens het algemene vermijden wordt geadviseerd, vooral aangezien hazelnoot in zo vele gemeenschappelijke voedingsmiddelen wordt gebruikt. Voorts zouden zuigelingen in risicogroepen voor het ontwikkelen van een allergie, zoals zuigelingen met allergische ouders of broertjes of zusjes, dit voedsel in de eerste levensjaren van het bestaan eerst moeten vermijden. Het succes van vermijdingdiŽten hangt af van de herkenning door de consument van het uitlokkende voedsel in voedingsmiddelen. De hazelnoot als noot zal in voedingsmiddelen door de nieuwe EU- etiketteringsrichtlijn identificeerbaar zijn.

Het is goed te weten dat het verwarmen of verhitten, koken of roosteren, de allergenenpotentie van een voedsel kan veranderen. Het verwerkte voedsel kan minder of meer een allergische reactie veroorzaken. Men heeft voor hazelnoten aangetoond dat het roosteren de reacties voor de allergische berkstuifmeel allergische patiŽnten verminderen en dat dit toe te schrijven is aan het feit dat de verantwoordelijke hazelnootallergenen door hitte worden vernietigd. Nochtans, aangezien ongeveer 30% van de patiŽnten met voedsel / stuifmeel allergie toch nog een allergische reactie op de geroosterde noten krijgen, kan de inname van geroosterde hazelnoten of producten die geroosterde noten bevatten niet voor hazelnoot allergische consumenten als veilig worden beschouwd. Verder is het risico dat patiŽnten zonder berkenpollenallergie door geroosterde hazelnoten maar ernstige systemische reacties door hazelnoten krijgen niet bekend. De hazelnootallergenen die deze systemische reacties veroorzaken behoren tot de zelfde eiwitfamilie zoals de allergenen in pinda's. Op zijn minst voor de pinda-allergenen is het bekend dat het roosteren van pinda de allergeniciteit van deze proteÔnen verhoogt.

© 2008 www.anafylaxis.nl
Disclaimer. Deze informatie is aanvullend op de informatie die door uw arts zal worden gegeven. Als u denkt dat u voedselallergie hebt, ga naar uw huisarts voor een consult of laat u verwijzen naar een specialist, die bekend en ervaring heeft in allergieŽn.
Wij waarderen het werk dat door de deelnemers van het InformAll- project is gedaan ten zeerste. Deze uitlegsamenvattingen zijn een resultaat hiervan.
Nederlands Anafylaxis Netwerk. Maart 2008